Jag investerar, du arbetar

Fråga: En person vill hjälpa en annan och ger honom ett startkapital så att han kan öppna en affär som han tar en profit av. Syftet är bistånd och inte profit.

Svar: Med andra ord är det en person som investerar medan en annan arbetar. De lärda kallar det för ”spekulation” (المضاربة ). Att du ger en person summa pengar som han skall arbeta för och vars vinst ni delar på hälften, i fjärdedelar eller dylikt kallas för ”spekulation” och är tillåtet. Det är inga problem att arbetaren öppnar affären i sitt namn då det är han som arbetar i den.