Jag hoppas att al-Ikhwân al-Muslimûn inte får makten i något islamiskt land

Jag hoppas att al-Ikhwân al-Muslimûn inte får makten i något islamiskt land eller någon makt alls. De är inte ute efter att stödja och understryka trosläran. De är i princip endast ute efter makten. Därtill anser de att deras högste ansvariges ord är som en föreskrift från himlen. De låter ingen lämna hans ord. De har många andra anmärkningar på sig. De anser att färden skall vara islamisk även om den är tillsammans med Râfidhah, socialister och andra. Det finns Tasawwuf i al-Ikhwân al-Muslimûns handlingar. De fördömer inte extrem Sûfiyyah. Den når panenteism. Bland deras predikanter eller ledare fanns det de som gick till egyptiska Shuyûkh i samband med någon högtid. I Egypten finns det al-Azhars Mashâyikh och Tasawwufs Mashâyikh. De verkar vara likadana. När Tasawwuf når panenteism blir den fördömd. Så är Ibn ´Arabîs och hans jämlikars Tasawwuf. Vi ber Allâh att Han inte låter al-Ikhwân al-Muslimûn regera i Egypten och att de inte får något att säga till om i Egypten eller i något annat muslimskt land.