Jag har läst Qutbs böcker

Fråga: Det finns en predikant i vår stad som citerar Sayyid Qutbs ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Rekommenderar ni att man lyssnar på honom? Likaså finns det folk som energiskt sprider Hasan al-Bannâs och Sayyid Qutbs böcker i vårt land, Libyen. Vad råder ni dem och oss?

Svar: Lyssna! Jag har läst Sayyid Qutbs böcker som ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”, ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah” och andra och till och med hans litterära verk innan började sysselsätta sig med Da´wah. Hans böcker utgör rentav inget bevis alls för handlingar. Detsamma gäller Hasan al-Bannâ.

De tar lätt på Tasawwuf. De följer inte islams sanna metodik. De påstår själva att muslimerna inte förstår islam såsom de förstår. Detta säger de själva i sina böcker. Du kommer inte att se dem befalla människorna att uppriktigt dyrka Allâh. Ingen av dem varnar för Tabarruk via gravar. De vill bara förstora sin grupp, vidga på cirkeln och ta makten. De tillgjorda bland dem påstår att de kommer att förbättra människorna om de får makten. En som inte börjar med att förbättra sig själv kan inte heller förbättra andra.

Vad beträffar Sayyid Qutbs böcker, så var Sayyid Qutb våghalsig. Han var våghalsig när han kritiserade och dumförklarade andra. Bland annat dumförklarade han Mûsâ (´alayhis-salâm) som Allâh hade talat med, vilket står i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”.

Mitt råd är att ni avråder människorna från al-Ikhwân al-Muslimûns metodik. Jag bad Allâh i kanalen ”al-Madjd” att inte låta al-Ikhwân al-Muslimûn ta makten i något islamiskt land.