Jag är muslim?

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 42-44

För det första måste de återvända till Qur’ânen och Sunnah.

För det andra måste de själva häva alla dessa benämningar och visa sin kärlek till och respekt för islam och den islamiska enighet som de så lögnaktigt och falskt skriar om. De får häva sina metodiker och ta avstånd från dem. al-Ikhwân al-Muslimûn får ta avstånd från sin metodik, Djamâ´at-ut-Tablîgh får ta avstånd från sin metodik. Låt oss alla vara muslimer. Först då lämnar vi benämningen ”Salafiyyah”, ty därefter får inga sådana namn existera längre. Men så länge de vidhåller sina osunda metodiker med vilka de går emot Qur’ânen och Sunnah och bekrigar Salafs metodik, är vi nödgade att bruka det namnet. Vi är nödgade att kalla andra för Djamâ´at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn, Râfidhah och Sûfiyyah för att varna människorna för dem.

Vad ska vi säga om vi inte brukar namnet ”Djamâ´at-ut-Tablîgh”? Ska vi säga: ”Akta er för muslimerna! Muslimerna dyrkar gravar!”? Eller ska vi kalla dem för deras namn?

Frågeställare: Jag varnar för deras handlingar men…

Svar: Det är ett argumentationsfel. Om ett gäng Djamâ´at-ut-Tablîgh varvar gravar, ska jag då säga: ”Akta er för muslimerna! De varvar gravar!”? Eller ska jag säga: ”Akta er för Djamâ´at-ut-Tablîgh!”?

Ashâ´irah dementerar Allâhs egenskaper och äger många andra innovationer – ska jag säga: ”Akta er för muslimerna! De dementerar Allâhs egenskaper!”? Eller ska jag säga: ”Akta er för Ashâ´irah!”?

Resonemanget är ett skämt och skrattar folk rakt upp i ansiktet. De vill bara vidhålla sin falskhet. Det är destruktivt men sant. De vill vidhålla sin falskhet och sin formalitet som har bävat vägen för denna vidriga realia. De bekrigar oss och säger samtidigt att de är bara muslimer och att Allâh kallar oss för ”muslimer”. Visst kallar Allâh oss för ”muslimer”, men ni har splittrat muslimerna och stiftat metodiker som går emot islam. Vad ska vi göra då? Mu´âdhah berättade:

”Jag frågade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varför den menstruerande kvinnan skall ta igen fastan till skillnad från bönen. Hon sade: ”Är du Harûriyyah?”1

Följeslagarna kallade dem för ”Harûriyyah”, ty de hade splittrat muslimerna med villfarelser som var mycket mildare än Djamâ´at-ut-Tablîghs och al-Ikhwân al-Muslimûns villfarelser.

1al-Bukhârî (321) och Muslim (335).