I´tikâf i varje moské

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/496)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

”Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskéerna för andakt.”1

I´tikâf ska bara hållas i moskéer. Att moskéerna i versen nämns i bestämd form innebär att domen generaliserar alla moskéer. Alltså är det korrekta att genomgå I´tikâf i varenda moské, såväl i de tre moskéerna som i alla andra moskéer. Visserligen berättade Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen I´tikâf utom i de tre moskéerna.”2

Hadîthen är dock svag. Och skulle den vara autentisk åsyftar den fullkomlig I´tikaf. Vad giltig I´tikâf beträffar, så kan den genomgås i varje moské.

12:187

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Qiyâm Ramadhân”, sid. 36.