Istikhârah utan att förrätta bönen

Publicerad: 2010-08-16
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/book…e&PageID=13729

 

Fråga: Vissa människor gör Istikhârah utan att förrätta bönen. Vad anser ni om detta?

Svar: Ingen skada är skedd. Bönen är endast rekommenderad. Ingen skada är skedd i fall han skulle lämna den. Om han endast tillber utan att förrätta bönen, så anses handlingen vara tillåten. Den är dock inte lika fullkomlig och överensstämmande med Sunnah som med bönen.