Istikhârah för plikter

Fråga: Är det föreskrivet att be Istikhârah för den som vill vallfärda det här året?

Svar: Om vallfärden är obligatorisk så är det inte tillåtet att be Istikhârah. Han måste vallfärda eftersom plikten skall utföras omedelbart. Och om vallfärden är rekommenderad, så får han be Istikhârah för att veta huruvida han skall vallfärda det här året eller nästa. Det finns ingen Istikhârah för en plikt eftersom Allâh har redan beslutat den och ålagt den.