Istikhârah-bönen för en annan person

Publicerad: 2012-12-12
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/node/13625

 

Fråga: Gör man Istikhârah för sig själv eller är det möjligt att göra Istikhârah för en annan broder? Hur går Istikhârah till?

Svar: Man gör Istikhârah för sig själv och inte för andra. Han skall göra Istikhârah för sig själv. Om han vill göra en sak och tycker att den är oklar och huruvida han skall göra den eller inte, ber han två Rak´ât utöver den obligatoriska bönen. Därefter ber han till Allâh med Istikhârah-bönen för sig själv och inte för någon annan.