Isti´âdhahs olika formuleringar

De lärda har olika åsikter om hur Isti´âdhah skall sägas:

1 –

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

”Jag söker skydd hos Allâh mot den utstötte Djävulen.”

Denna fras valdes av al-Qâdhî Abû Ya´lâ i ”al-Djâmi´ as-Saghîr”, Abû Hanifah och ash-Shâfi´î och den valdes av Qur’ân-läsarna Abû ´Amr, ´Âsim och Ibn Kathîr. Deras bevis är den skenbara skildringen av Allâhs ord:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”När du [vill] läsa Qur’ânen, be då Allâh beskydda dig mot Djävulen, den utstötte.”1

al-Maqdamî sade:

”Ett annat argument är att det praktiseras i alla länder och av de flesta Qur’ân-läsarna.”

Ibn-ul-Mundhir sade:

”Det har rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så.”

2 –

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

”Jag söker skydd hos Allâh, den Hörande, den Vetande, från den fördömde Djävulen.”

´Abdullâh sade att Imâm Ahmad sade så. Det nämnde Shaykh Madjd-ud-Dîn [bin Taymiyyah] i ”al-Muharrar”. Den åsikten har Uways al-Qarnî, al-Hasan [al-Basrî], Ibn Sîrîn, Qatâdah och vissa Shâfi´iyyah. al-Mahdawî nämnde att många Qur’ân-läsare har den åsikten baserat på hadîthen från Abû Sa´îd al-Khudrî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

”Jag söker skydd hos Allâh, den Hörande, den Vetande, från den fördömde Satan; hans frestelse, arrogans och poesi.”

Ibn Abî Shaybah nämnde att ´Umar läste Isti´âdhah på det viset.

3 –

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم

”Jag söker skydd hos Allâh från den fördömde Satan. Allâh är Den som hör allt, vet allt!”

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag hörde min fader säga när han skulle läsa:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم

”Jag söker skydd hos Allâh från den fördömde Satan. Allâh är Den som hör allt, vet allt!”

Denna åsikt valde flera Hanâbilah däribland Abû Bakr ´Abdul-´Azîz, al-Qâdhî i ”al-Muharrar” och Ibn ´Aqîl. Den åsikten har Sufyân ath-Thawrî och Muslim bin Yasâr. Bland Qur’ân-läsarna har Nâfi´, Ibn ´Âmir och al-Kisâ’î den åsikten.

4 –

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ إن الله هو السميع العليم

”Jag söker skydd hos Allâh, den Hörande, den Vetande, från den fördömde Djävulen. Allâh är Den som hör allt, vet allt!”

Detta rapporterade Ibn Abî Mûsâ i ”al-Irshâd”, Abûl-Khattâb i ”al-Hidâyah”, al-Hilwânî i ”at-Tabsirah” och andra. Ty det underförstådda i Allâhs ord:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”Be då Allâh beskydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt!”2

är från den fördömde Satan. Det är korrekt att säga det före och efter egenskapen.

5 –

اللهم إني أَعوذ بك من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig från den fördömde Djävulen; hans frestelse, arrogans och poesi.”

Denna fras valde Ishâq bin Râhûyah. Han nämnde att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste så och hade rätt. Abû Salamah sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han bad om nätterna:

اللهم إني أَعوذ بك من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig från den fördömde Djävulen; hans frestelse, arrogans och poesi.”3

6 – I vissa Hanafiyyahs böcker står det:

أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

”Jag ber Allâh om skydd mot den fördömde Djävulen.”

Denna åsikt valde Hamzah och han rapporterade den från Ibn Sîrîn.

7 –

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من همزات الشياطين و أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم

”Jag söker skydd hos Allâh, den Hörande, den Vetande, mot den fördömde Djävulen; mot djävlarnas frestelser. Jag söker Allâhs skydd mot alla närmanden från deras sida. Allâh är Den som hör allt, vet allt.”

8 –

أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم

”Jag söker skydd hos Allâh, den Väldige, mot den fördömde Djävulen.”

Denna fras valdes av en grupp lärda i Egypten och Nordafrika.

9 –

أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي

”Jag söker skydd hos Allâh, den Starke, mot den vilsne Djävulen.”

Denna fras valdes av grupp lärda i Khurâsân och andra.

10 –

أعوذ بالله المُعِين من الشيطان اللعين

”Jag söker skydd hos Allâh, den Hjälpande, mot den förbannade Djävulen.”

Ibn ´Atiyyah sade:

”Jag säger inte att dessa utbytta namn är en fin innovation och inte heller säger jag att det är förbjudet.”

al-Mahdawî sade:

”Det korrekta är att hålla sig till det som nämns i Qur’ânen och Sunnah.”

Ibn Qudâmah sade:

”Det är korrekt hur man än söker Allâhs skydd mot Satan.”

Madjd-ud-Dîn [bin Taymiyyah] sade:

”Det är giltigt hur man än söker Allâhs skydd mot Satan och det är inte föraktfullt.”

116:98

241:36

3Ahmad (6/156).