Isti´âdhah inför varje Qur’ân-läsning i bönen

Fråga: Är det obligatoriskt att be om Allâhs skydd mot Satan varje gång man skall läsa Qur’ânen i varje Rak´ah?

Svar: Nej. Det gör man efter inledningsbönen och innan al-Fâtihah. Det räcker.