Isti´âdhah inför varje dyrkan

Fråga: Är det föreskrivet att be om Allâhs skydd mot Satan inför varje dyrkan?

Svar: Det har inte rapporterats. Det enda föreskrivna är det som har rapporterats med bevis.