Isolering eller inte?

Fråga: Är det bättre i dagens läge att isolera sig från människorna än att blandas med dem sett till de många prövningarna?

Svar: Det beror på. Om han blandas med människorna för att kalla dem till Allâhs religion, påbjuda det goda, förbjuda det onda, nytta människorna och lära dem, är det bättre att han blandas med dem. Och om han inte gör det omnämnda eller inte klarar av att göra det väl, så är det bättre att han isolerar sig från dem. Ty blandningen skadar honom och gagnar inte.