Ismâ´îl var bättre än Ishâq

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/169)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

”OCH MINNS i denna Skrift Ismâ´îl. Han stod alltid vid sitt ord och han var sändebud, profet.”1

I denna vers finns bevis för att Ismâ´îl var ädlare än sin broder Ishâq (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), ty Ishâq nämndes bara som profet medan Ismâ´îl nämndes som profet och sändebud. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh valde Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Kinânah från Ismâ´îls avkomma. Därefter valde Han Quraysh från Kinânah. Därefter valde Han Banû Hâshim från Quraysh. Därefter valde Han mig från Banû Hâshim.”2

119:54

2Muslim (2276).