Islams tre kättare

Ibn-ul-Djawzî sade:

Islams kättare är tre: Ibn-Râwandî, Abû Hayyân at-Tawhîdî och Abûl-´Alâ’ al-Ma´arrî. Den värste mot islam var Abû Hayyân, ty de två andra var konkreta till skillnad från honom.”

Han var elev till ´Alî bin ´Îsâ ar-Rummânî. Jag läste honom högakta ar-Rummânîs i vilken han hyllar al-Djâhidh. Titta bara på hyllaren och den hyllade! Av alla dessa tre var ar-Rummânî bäst ehuru han var Mu´tazilî och Shî´î.

Abû Hayyân har en stor bok om de visas Tasawwuf och filosofernas avhållsamhet… Det är han själv som har tillskrivit  sig Tawhîd, på samma sätt som det var Ibn Tûmart som kallade sina anhängare för monoteister och Sûfiyyahs filosofer sig själva för panenteister.

Abû Hayyân at-Tawhîdî sade:

Ett folk har färdats utmed inbillningar. De trodde att de har rätt, men det rätta låg bakom dem.”

Du är det folkets fanbärare.