Islams rättvisa

Fråga: Är det sant att islam är en tolerant religion som uppmanar till att de tre religionerna kommer varandra närmare?

Svar: Islam uppmanar till ett avståndstagande från såväl de otrogna som deras religion. Men islam tillåter inte att de behandlas orättvist. Å ena sidan tillåter inte islam att de behandlas orättvist, å andra sidan uppmanar islam till ett avståndstagande från deras religion och hat mot deras normer.