Islams imamer om de frekventa lögnerna

De lärda är ense om att Râfidhah är den lögnaktigaste sekten. Deras lögn är gammal. Därför brukade islams imamer särskilja dem med deras frekventa lögner. Ashhab bin ´Abdil-´Azîz berättade att Mâlik blev frågad om Râfidhah. Han sade:

”Tala inte med dem och rapportera inget från dem. De ljuger.”

Harmalah berättade att han hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag har inte sett någon vittna lögnaktiga vittnesbörder som Râfidhah.”

Yazîd bin Hârûn sade:

”Man skriver ned [hadîth] från alla Ahl-ul-Bid´ah så länge de inte kallar till sin innovation förutom från Râfidhah. De ljuger.”

Sharîk sade:

”Jag tar emot hadîth från alla som jag träffar förutom från Râfidhah. De hittar på hadîther och tar det till en religion.”

al-A´mash sade:

”Jag träffade människor och det enda namnet de hade för dem var ”lögnarna”.

al-A´mash sade:

”Jag kan inte garantera att de inte kommer att säga: ”Vi fann al-A´mash med en kvinna.””