Islams fiender sätter käppar i hjulet för kallet till Tawhîd

Publicerad: 2011-12-31
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/151-152)

 

Ahmad rapporterade via Ruwayfi´ som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Ruwayfi´! Du kommer förmodligen att leva ett långt liv. Berätta för människorna att Muhammad är avsvuren den som knyter knutar i sitt skägg, binder en lina [runt sin hals] eller renar sig med spillning eller ben.”

Häri finns ett bevis för att förkunna kunskapen, sprida trosläran och kalla till den, fördöma avguderiet och att människan ansvarar för det. En person skall inte överge det ansvaret och låta människorna falla i avguderiet och osunda trosläror medan han själv tiger. Därtill säger han:

”Låt människorna vara enade. Splittra inte människorna. Bekämpa i stället kommunismen och andra destruktiva ideologier. Låt avguderiet vara.”

Finns det något som är värre än avguderiet? Avguderiet är den värsta, destruktiva ideologin. Den här åsikten förs in till oss via våra fiender bland judarna, frimurarna eller andra. Därefter tillämpas den av vissa av våra lurade ungdomar som får för sig att den är korrekt. Faktum är att dess syfte är att förstöra islam och trosläran. Om avguderiet lämnas i fred, förstörs trosläran.