Islamiskt museum är ej tillåtet

Fråga: Vissa kräver ett islamiskt museum vari profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlevor skall sättas. Vad sägs om det?

Svar: Det är inte tillåtet eftersom det orsakar ett extremt förhållande till kvarlevorna. Det är inte tillåtet. Det ger liv i innovationer.