Islamiska tänkare

Fråga: Är det korrekt att det inte är tillåtet att kalla vissa människor för ”islamiska tänkare” därför att islam handlar endast om att följa religionen utan att tänka?

Svar: Ja. Islam är inte resultatet av tankar eller tänk. Islam är baserad på en uppenbarad uppenbarelse för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Islam är varken ett tankesätt eller resultatet av ett tänk. Man kallar dem för ”Fuqahâ’” i stället för ”tänkare” förutsatt att de är berättigade till Fiqh och lärda. Domar baseras inte på tankar. De baseras på förståelsen av bevisen i Qur’ânen och Sunnah.