Islamiska studier på distans

Fråga: En person sitter och lyssnar på de lärdes lektioner via internet. Hamnar han under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1?

Svar: Jovisst, men han kan inte jämföras med personen som sitter med de lärde, reser till dem och lyssnar till dem. Visserligen tar han del av dygd och belöning, men han är inte som personen som sitter med dem, hör från dem, frågar dem och besvaras av dem.

1Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (69).