Islamiska studier har ingen gräns

Hadîtherna om kunskapen lockar en att fortsätta studera utan någon gräns eller något slut så länge det finns en själ i kroppen. Ju mer kunskap som du ärver desto större blir din belöning och godhet och status hos Allâh. Den som får kunskap har fått en stor rikedom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade inte till någon världslig rikedom som pengar, status, anställning eller avkomma, ty Allâh ser ned på det världsliga samtidigt som kunskapen och de lärda är ädla. Allâh har upphöjt kunskapen och de lärda som söker kunskap för Allâhs sak, sprider den bland Allâhs tjänare och handlar utmed den i enlighet med Allâhs vilja och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik. I texterna i Qur’ânen och Sunnah finns det väldigt glada budskap för dem som söker kunskap:

”Den som tar en väg för att söka kunskap underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1

Varje klok person vill ju ta en väg som leder till Allâhs välbehag och paradis.

1 Muslim (7052).