Islamiska sagoböcker för barn

Publicerad: 2010-04-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (24)

 

Fråga: Är det tillåtet att lära barnen islamisk troslära med hjälp av påhittade och enkla sagor?

Svar: Det är tillåtet om man kan få barnen att förstå att sagorna är påhittade och fantasier. Annars är de inte tillåtna.