Islamisk utställning med Anâshîd, pjäser och filmer

Fråga: Vad är domen för att anordna en islamisk utställning som består av bilder, videofilmer bestående av föreläsningar och annat, så kallade islamiska Anâshîd, så kallade islamiska pjäser med mera? Svaret är känt men vi vill höra det från dig. Han här frågar även om evenemang i samband med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag och Ramadhâns begynnelse.

Svar: Mitt svar lyder på följande sätt; det där är Ikhwâniyyah och inte Salafiyyah.