Islamisk rättvisa mot judar och nasaréer

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/190-191)

Så som ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) förpliktigade skyddsskattsbetalande otrogna att efterleva muslimernas villkor, befallde han också sina ställföreträdare, efterträdande kalifer och andra att behandla dem väl. Detta är den rättvisa som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt. Inför sin död sade ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh):

Jag befaller min efterträdare att efterleva avtalet som slutits i Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn såtillvida att deras pakt uppfylls, att deras fiender bekrigas och att de inte förpliktigas mer än vad de klarar av.”1

Det är ett verkställande av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord när han sade:

Den som förtrycker en allierad, eller berövar honom på hans rätt, eller förpliktigar honom något han inte klarar av eller tar något från honom mot hans vilja, kommer jag att argumentera mot på Domedagen.”2

Så bemöttes nasaréerna som betalade skyddsskatten till honom. När ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) erövrade Levanten varvid de fick betala skyddsskatt, konverterade otaligt många nasaréer till islam. Lekmän, bönder och allmänheten var nasaréer. Inga muslimer var bönder. På den tiden hade muslimer en enda moské i Damaskus, ty de var få. Därefter blev Levantens flesta invånare muslimer. De hade konverterat frivilligt till islam eftersom det är förbjudet att tvinga skyddsskattsbetalande otrogna att konvertera till islam. Han (ta´âlâ) sade:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar överskridning och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Allâh hör allt, vet allt.”3

Abû ´Ubayd återberättade att Ibn-uz-Zubayr sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrev till jemeniterna: ”Den jude eller nasaré som konverterar till islam tillhör de troende; det som är till deras fördel är till hans fördel och det som är till deras nackdel är till hans nackdel. Och den som förblir jude eller nasaré ska inte prövas för sin religion. Därtill måste denne betala skyddsskatt.”4

1al-Bukhârî (3700).

2Abû Dâwûd (3/437). as-Sakhâwî sade:

”Dess berättarkedja är okej.” (al-Maqâsid al-Hasanah, sid. 392)

32:256

4Kitâb-ul-Amwâl, sid. 27 och al-Bayhaqî (9/194).