Islam utan bön?

Fråga: Mannen som associerar sig med islam utan att be…

Svar: Var är islam? Den som inte ber är inte muslim. Islam utan bön?

Fråga: Får man äta av hans slakt?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet att äta av hans slakt. Den som avsiktligt låter bli att be är inte muslim. Till följd därav är hans slakt inte tillåten att äta.