Islam tillåter giftermål med minderåriga

 Vad är det som får författaren att gå in i dessa trånga situationer? Han tror att hans handling är tillåten bara för att han säger:

”Det är den överväldigande uppskattningen som avvisar orientalisternas åsikt om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med ´Â’ishah när hon var en liten flicka.”1

Han säger också:

”Det har angått oss att annullera åsikten som skymfar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på grund av hans giftermål med en liten flicka som inte var lämpad för det. Jag har annullerat den med bevis som jag inte kommer att upprepa i detta sammanhang.”2

Detta är hans uppenbara ursäkt. Det tillkommer inte oss att forska djupare än så.

Men ligger det verkligen till på det viset? En orientalist säger det ena, en missionär det andra, en ateist det tredje. Låt säga att någon av dem kritiserar en viss handling; anser även du att den är fel varpå du tar avstånd från den? Eller anser du den vara tillåten och att dess utövare är fläckfri och att kritikern ser det hela ur ett felaktigt och illasinnat perspektiv? När du dementerar och förkastar den handlingen betraktar även du den som klandervärd och förkastad. Varför döljer du dig bakom sådana argument? Vad hindrar dig från att säga rakt ut att handlingen är olovlig och att du håller med orientalisterna före dig? Så fungerar en akademisk granskning. Den lärde varken försvarar eller stödjer en teori om han inte anser att den är korrekt.

Borde inte den våghalsige författaren vara man nog att förneka alla hadîther som nämner ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ålder, kritisera dem utmed Muhaddithûns metod och klargöra berättarkedjornas svaghet och rapporteringarnas falskhet? Det hade varit bättre för honom än att vinkla, förvränga och addera.

Därtill vill jag säga att vår islamiska föreskrift tillåter att minderåriga flickor gifts bort3. Den låter deras fäder förfoga över deras giftermål. Ett bevis för det är profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och flyttade ihop med henne innan hon blev tio år. Ett annat bevis är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

”Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor, vilkas månadsblödningar helt har upphört, är deras väntetid tre månader, och samma tid gäller dem som inte har fått blödningar.”4

De som inte har fått blödningar är minderåriga flickor som fortfarande inte har blivit könsmogna. Deras vänteperiod är tre månader vid eventuell skilsmässa. De kan inte bli skilda om de dessförinnan inte har varit gifta, icke sant? Den som behagas av denna föreskrift kommer varken att fördöma detta eller ens bry sig om vad de illasinnade kritikerna har att säga. Och till den som vägrar att acceptera säger vi:

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

”Men kan du påtvinga människorna tron?”5

1as-Siddîqah, sid. 66.

2ar-Risâlah (559).

465:4

510:99