Islam skall regera över hela jordklotet

87 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam kommer att tvina bort liksom mönstren på ett tyg till dess att varken fastan, bönen, andakten eller välgörenheten kommer att kännas. Allâhs (´azza wa djall) skrift kommer att lyftas upp en natt och inte ens en vers kommer att förbli på jorden. Grupper av människor skall förbli. Gamla män och kvinnor skall säga: ”Vi upplevde att våra fäder sade ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’ och vi säger samma sak.”1

al-Hâkim autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, vilket stämmer.

I hadîthen finns en allvarlig upplysning i att det kommer en dag då spåren av islam är borta och Qur’ânen är upplyft; inte en enda Qur’ân-vers kommer att förbli. Det kommer dock inte att ske förrän islam har rått och regerat över hela jordklotet. Det har Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sagt:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över all gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”2

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förklarat likadant, vilket nämns i många hadîther varav några redan har nämnts.

1Ibn Mâdjah (4049), al-Hâkim (4/473) och Nu´aym bin Hammâd i ”al-Fitan” (1/173 – manuskript).

29:33