Islam och humanism

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Ahkâm Qitâl Ahl-il-Baghy

Fråga: Är det korrekt att mana till humanism och säga att det hör till islam?

Svar: Maning till humanism och nationalism motstrider maning till islam. Det är precis som rasism. Det är förbjudet och inte tillåtet. Allâh har befallt oss att vara muslimer, inte rasister och liknande.