Islam har inget med terroristerna att göra

Publicerad: 2005-12-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Kassettbandet “”Sharh Usûl-it-Tafsîr””

Allâh (ta´âlâ) säger:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

””Säg: Allâh är vittne mellan mig och er att denna Qur’’ân har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”””1

Här antyds det att den som inte nås av Qur’’ânen har inte heller fått bevisen fastställda mot sig. Inte heller har den som fått en fördunklad bild av Qur’’ânen fått bevisen fastställda mot sig. Däremot ursäktas han inte på samma sätt som den som inte har nåtts av Qur’’ânen alls. Den som har fått en fördunklad bild av Qur’’ânen, är ålagd att forska. Å andra sidan litar han kanske på källan som har gett honom denna bild och anser sig därför inte vara i behov av att forska.

Här ställs en fråga: Har islam nått den ickemuslimska världen på ett ickefördunklat sätt?

Svaret är: Aldrig. När vissa människor ovist tar tag i saker och ting i egna händer, fördunklas islam i västerlänningarnas och i andras ögon. Med dessa människor menar jag dem som ligger bakom sprängattentat bland människor. De säger att det är kamp för Allâhs sak. Faktum är att de har skadat islam och fått människorna att fly från islam än mer.

Muslimerna håller på att gömma sina ansikten för att inte tillskrivas denna falska och fruktansvärda grupp. Islam har ingenting med den att göra. islam har ingenting med den att göra. Efter att kamp hade ålagts, gick följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) aldrig in bland de otrogna för att döda dem. Det enda undantaget var när de gick ut i kamp under en enda ledares fana som förövrigt var kapabel till kamp.

Men vad berör denna terrorism, svär jag vid Allâh att den endast skadar muslimerna. Jag svär vid Allâh. Vi finner aldrig några positiva resultat från detta. Tvärtom. Religionens rykte blir sämre. Om vi håller oss till visheten och fruktar Allâh och rättar först till oss själva innan alla andra, kommer resultaten att vara lovande.

16:19