Islam har inget med Qâdiyâniyyah att göra

Det råder inga tvivel om att Qâdiyâniyyah tillskriver sig islam, även om islam inte har något med dem att göra. Ty de har avvikit från muslimerna inom många av sina trosläror. Exempelvis anser de att profetkallet inte har förseglats än. Det bekräftades av deras profet Mîrzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî som sades sig vara profet. Därför tror de på Mîrzâ Ghulâm Ahmads profetkall och gör Takfîr på oss muslimer för att vi inte tror på deras lögnaktige profet.

Tror de inte på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”Han är Allâhs sändebud och profetlängdens sigill.”?1

Visst gör de det. Om de hade förnekat det skulle de ha hädat och blivit avfällingar. Hur kan de då tro på denna Qur’ân-vers samtidigt som de också tror på att det kommer att komma många andra profeter efter deras egne profeten? Lyssna nu hur de förhåller sig till den här versen och hur de avviker från de troendes väg. De säger:

”Ni har missförstått den här versen och på så sätt fallit i fel och villfarelse. Ni har förstått att:

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”… profetlängdens sigill.”

betyder ”den siste profeten.” Det är fel. Den korrekta förståelsen av versen är:

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”… profetlängdens skönhet.” Det vill säga som ringen på fingret.”

Det betyder att de tror på versen och förnekar betydelsen. De gagnas ingenting av det.

1 33:40