Islam förbjuder orättvisa mot hedningar

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ

”Och låt inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till angreppshandlingar.”1

Här förbjuder Allâh muslimerna att drivas av hat mot hädarna som spärrade vägen för dem till den heliga Moskén så att de angriper dem på ett sätt som inte tillåts av religionen. Zayd bin Aslam sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var i Hudaybiyah efter att hedningarna hade förbjudit dem att komma till Ka´bah. Under tiden passerades de av vallfärdare från Öster som var på väg att utföra ´Umrah, varpå profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade: ”Låt oss förhindra dem liksom deras trosfränder förhindrade oss.” Då uppenbarade Allâh den här versen.”

Versen är ett uttryckligt bevis för att människan ska behandla den trotsige genom att lyda Allâh. Hadîthen säger:

”Var trovärdig mot den som är trovärdig mot dig och bedra inte den som bedrar dig.”

Det är klart bevis för islams fulländning och uppmaning till storslagna karaktärer, vilket klargör att religionen är tvivelsutan himmelsk.

15:2