Islam – de klokas religion

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/183)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sände al-´Alâ bin al-Hadhramî med ett brev till al-Mundhir bin Sâwî, härskaren av Hadjar, Bahrain, vari han kallade honom till islam. al-´Alâ’ sade:

”När jag hade kommit in till honom sade jag: ”Mundhir! Du är mycket klok när det kommer till jordelivet, så se inte ned på livet efter detta. Denna elddyrkan är en ond religion och saknar såväl arabernas givmildhet som judarnas och nasaréernas kunskap. De ingår i skamliga äktenskap, äter nedrigheter och dyrkar en eld som kommer att äta dem på Domedagen. Du saknar varken förstånd eller tycke. Fundera om du bör bekräfta den trovärdige, betro den ärlige och lita på den pålitlige. Om du gör det, svär jag vid Allâh att detta är den olärde profeten som ingen klok människa kan säga om: ”Om han ändå befallde det han förmenade eller förmenade det han befallde, förlät än mer eller straffade än mindre.” Allt det är ju vad kloka och insiktsfulla människor önskar sig.” al-Mundhir sade: ”Jag tittade på det jag hade och såg att det var ämnat för jordelivet till skillnad från livet efter detta. Och jag tittade på er religion och såg att den är ämnad för båda liven. Varför ska jag inte acceptera en religion som uppfyller livets önskan och dödens ro? Igår förundrades jag över den som accepterar den, idag förundras jag över den som avslår den. Till högaktning av Sändaren hör högaktning av Hans sändebud.” Därefter konverterade al-Mundhir till islam och skrev till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han hade konverterat till islam och bekräftat honom.”1

1Se ´Uyûn-ul-Athar av Ibn Sayyid-in-Nâs (2/339).