Islam behöver inte visor och skådespel

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 256-257

Fråga: Hör visor och skådespel till innovationer som brukas för att locka ungdomar?

Svar: Visor och skådespel är innovationer. Visor (أناشيد) är Sûfiyyahs innovativa sång. De innoverade dem för att, påstod de, mjuka upp hjärtan. Därefter lurade Satan dem ytterligare varpå de krävde att visorna sjungs av en person med fin röst. Sedan eskalerade de ytterligare och nöjde sig inte längre med en person; de ville ha en hel kör. Oftast har sångarna fina röster och ser bra ut. Det är så de har eskalerat successivt.

Vad skådespel beträffar, så vet ni att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) krigade överallt och kallade till islam utan att vara i behov av skådespel. Faktum är att skådespel kan leda till synder.