Islam är som rent guld

En prövning i förhållande till en människa är som ett test i förhållande till guld när det läggs i eld för att testas. Elden skiljer på det kvalitativa och det dåliga. Sanningen är som rent guld. Ju mer den testas desto mer syns dess kvalité. Falskheten är som en falsk guldbeläggning. När den testas blottas dess falskhet.

Ju mer man begrundar den sanna religionen och försvarar den, desto starkare skiner dess bevis och desto starkare övertygelse och tro får de troende. Dess ljus lyser upp hela världen.

När någon försöker försvara den falska religionen och rätta till dess snedhet, låter Allâh (tabârak wa ta´âlâ) någon slunga sanningen mot lögnen så att all falskhet vederläggs och så tynar den bort och dör. Därmed klargörs det att dess dumme anhängare är endast en stupid lögnare. Däri klargörs fulhet, förstörelse, panteism, panenteism, paradox, avvikelse, otro, villfarelse, okunnighet och omöjlighet som till och med allmänheten inser. De inser att de andra religionsanhängarna hör till de mest vilsna av de vilsna. Deras osunda läggning som de flesta människor inte känner till kommer upp till ytan.

Sanningen väcker den sovande, rycker upp den som inte skiljer på villfarelse och vägledning och via kunskap och tro ger liv till det döda hjärtat.