Islam är inget tankesätt

Publicerad: 2011-03-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/158)

 

Det räcker inte att man säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Därtill måste man också förneka allt som dyrkas vid sidan av Allâh och all annan otro. Den som säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och anser att dagens kristendom och judendom är sanna religioner är inte muslim.

Den som anser att religioner är tankesätt och att människorna får välja den religion de vill, är inte muslim.

Religioner är trosläror som har påbjudits av Allâh (´azza wa djall) och som följs av människor. Därför fördöms vissa när de säger ”islamiskt tankesätt”. Det är obligatoriskt att säga ”den islamiska religionen” eller ”den islamiska trosläran”. Däremot är det tillåtet att säga ”islamisk tänkare” då det är en persons egenskap och inte hans religions egenskap.