Islâm – den enda godkända religionen

Publicerad: 2005-05-15
Författare: Imâm al-Baghawî, Imâm at-Tabarî och Imâm Ibn Kathîr
Källa: Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/286), Djâmi´-ul-Bayân (6/273) och Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/25)
Sammanställt av Maktabah Darulhadith.com

 

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) säger:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm.” (3:19)

Imâm al-Baghawîs (rahimahullâh) förklaring:

Detta betyder att Islâm är den korrekta religionen Allâh är nöjd med. Allâh sade också:

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Jag har beslutat att Islâm skall vara er religion.” (5:3)

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta en annan religion än Islâm kommer detta vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” (3:85)

Islâm innebär att träda in i underkastelse och lydnad. Man säger: ”Han har underkastas sig, d v s underkuvat sig och gett upp”. Qatâdah sade om

”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm.”

”Det innebär att vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Att bekräfta det som kommit från Allâh är Islâm som Han har föreskrivit för Sig Själv, skickat Sina sändebud med och väglett Sina
vänner till. Han accepterar ingen annan religion och inte heller belönar Han någon för en annan religion.”

Imâm at-Tabarîs (rahimahullâh) förklaring:

I detta sammanhang betyder ”religion” lydnad och underkastelse. Tillika betyder ”Islâm” underkuvelse genom underkastelse och ödmjukhet. I så fall betyder ”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm.” följande:

Den lydnad som Han endast godtar är lydnaden som ägnas Honom, att munnar och hjärtan bekräftar genom att dyrka och underkasta sig Honom samt underkastar sig Honom genom att lyda Han befallningar och förbud utan högmod, avvikelse och naturligtvis utan att dyrka någon annan vid sidan av Honom. Denna tolkning har likaså en mängd andra Qur’ân-tolkare. Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss från Qatâdah som sade:

”Det innebär att vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Att bekräfta det som kommit från Allâh är Islâm som Han har föreskrivit för Sig Själv, skickat Sina sändebud med och väglett Sina
vänner till. Han accepterar ingen annan religion och inte heller belönar Han någon för en annan religion.”

al-Mutahannâ berättade för oss och sade: Ishâq berättade för oss och sade: Ibn Abî Dja´far berättade för oss från sin fader, från ar-Rabî´ som sade: Abûl-´Âliyah berättade för oss och tolkade ”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm”:

”Islâm är att uppriktigt dyrka Allâh allena, ingen medhjälpare har Han, förrätta bönen, betala allmosan och utföra resten av förpliktelserna.”

Ibn Humayd berättade för oss och sade: Salamah berättade för oss, från Ibn Ishâq, från Muhammad bin Dja´far bin az-Zubayr som sade om ”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm.”:

”Det du, Muhammad, är upprätt på då du enbart dyrkar Herren och bekräftar sändebuden.”

Imâm Ibn Kathîrs (rahimahullâh) förklaring:

”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm” betyder att Allâh inte accepterar någon annan religion än Islâm från någon. Islâm är att följa sändebuden i det Allâh alltid har sänt dem med till dess
att profetkallet avslutades med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Islâm har täppt igen samtliga vägar som leder till den utom Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Den som träffar Allâh med en annan religion än Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lagstiftning efter att han sänts, kommer att få sin religion avslagen. Allâh sade:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ  مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta en annan religion än Islâm kommer detta vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” (3:85)

I denna vers säger Han att den enda godkända religionen är Islâm:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är [den sanna] religionen Islâm.” (3:19)