ISIS är Khawâridj och inte Salafiyyûn

Ministern för de islamiska sakfrågorna Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh avfärdade dem som försöker associera ISIS med Salafs metodik och sade:

”Khawâridj uppstod bland samfundets bästa människor, dödade de bästa människorna och lärde sig av följeslagarna. Är det därför korrekt att säga att Khawâridj är följeslagarnas plantage? Nej, det är det inte. Bara för att två saker har samröre med varandra betyder det inte att det ena är följden av det andra. Följderna i det här fallet är ju en villfarelse.”