ISIS är inte Ahl-us-Sunnah

Fråga: Hur kan vi veta vilka den Räddade gruppen är när det finns så många sekter idag?

Svar: Den Räddade gruppen har tydliga kännetecken. De håller fast vid det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde. De ger Sunnah företräde framför allting annat. De har ingen kärlek till Ahl-ul-Bid´a. De praktiserar inga innovationer. De avvisar Ahl-ul-Bid´a. De lägger ned vikt vid att praktisera all form av Sunnah. Deras kännetecken är alltså tydliga däribland att de älskar Sunnah, Ahl-us-Sunnah och praktiserar Sunnah.

Vad beträffar alla påståenden, så är de många. Det finns folk i dagens läge som säger att de är Ahl-us-Sunnah medan de massakrerar Ahl-us-Sunnah. De ljuger. Så gör exempelvis ISIS. Den som säger att de är Ahl-us-Sunnah och tillåter att muslimernas liv släcks tillhör inte alls Ahl-us-Sunnah. Den som säger att de är Ahl-us-Sunnah och förvränger Allâhs (´azza wa djall) egenskaper tillhör inte alls Ahl-us-Sunnah. Den som säger att de är Ahl-us-Sunnah och har Irdjâ’ som ideologi tillhör inte alls Ahl-us-Sunnah. De har alltså utmärkande kännetecken.

Den som kallar till följet av Sunnah och Rabbâniyyûn-lärda1 och att kunskapen tas från dem och att det gås till deras lektioner och studeras under dem är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah ehuru de skulle vara få.