ISIS är fiender till islam

Människor! Frukta Allâh (ta´âlâ) som sig bör. Allâhs slavar! Vi hör och ser vidriga beskådan och kränkande bilder på dessa fruktansvärda brott som härrör från avskyvärda själar och vidriga händer som är fiender till islam på alla sätt och vis. Dessa fruktansvärda brott sprids i median så att folk kan se vad människor som associerar sig med islam gör i de islamiska länderna. De dödar varandra. De demolerar varandra. Dessa brottsliga och syndiga grupper spiller blod orättvist utan något giltigt skäl. Det rör sig endast om orättvisa och fientlighet och en lydnad till fienden. Dessa grupper har producerats av världsliga underrättelsetjänster som är ute efter att misshandla muslimerna och spilla deras blod orättvist. De gör hemska förbrytelser. Det rör sig om fruktansvärda brott och katastrofer.

En annan sak är att islam har inget att göra med dessa usla karaktärer. Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inget att göra med dessa usla karaktärer. Alla muslimer tar avstånd från dessa karaktärer, avskyr dem och anser att de som tillåter muslimernas liv att tagas är vilsna. Dessa människor har dödat folk som ber och fastar. De har dödat folk som säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. De har dödat dem orättvist och vrångt. När Usâmah bin Zayd var på väg att döda en hedning sade hedningen att det inte finns någon sann gud utom Allâh varpå Usâmah dödade honom för att han trodde att hedningen endast sade så utav rädsla. Därpå sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:

”Dödade du honom efter att han hade sagt att det inte finns någon sann gud utom Allâh? Vad skall du göra på Domedagen om han kommer med trosbekännelsen? Öppnade du hans hjärta?”

Allt detta är en varning för dråp. Dessa människor gör dessa illdåd i islams namn.

En tredje sak är att dessa massakrer är en organiserad terror och en barbarisk fientlighet, orättvisa och villfarelse, ödeläggelse av egendomar, förstörelse av länder och ockupering av dem [oklart ljud] islamiska länder. Dessa människor är ute efter all ondska, illvilja och katastrof. Värre än så är att de säger att det är ett islamiskt kalifat, en islamisk kamp och det ena och det andra. Fri är Allâh från brister! Var är sann kamp och var är islam? Dessa människor är inga kämpar. De är inget annat än orättvisa angripare och vilsna våldtäktsmän och plundrare som bara stimulerar islams fiende som kommer att använda sig av dem för att ockupera islamiska länder för att, enligt dem, sätta stopp för dem. Det är det dessa avvikande människor vill! Det är det dessa förbrytare vill!

Muslimska ungdomar! Frukta Allâh för er egen skull! Akta er för att sluta er till dessa människor! Akta er för att ha goda tankar om dessa människor! De är era fiender och er religions fiender. Tro inte att deras handlingar är goda. Alla deras handlingar är vidriga, vilsna och fel. Dessa människor är vilsna sabotörer. Vi ber Allâh rensa muslimernas länder på dem – Han är kapabel till allt.