ISIS är de gamla Khawâridjs arvingar

Det sägs att alla folkslag har en arvinge. Alla vilsna sekter som levde förr i tiden har arvingar i dag. Till de gamla Khawâridjs arvingar i dag hör de nya ISIS som nyligen har slagit rot i Irak. Jag skrev en artikel om dem1 som har lästs av mer än 100.000 läsare på en månad.