ISIS är de forna Khawâridjs arvingar

Fråga: Vad råder ni ungdomarna som sluter sig till den så kallade ”islamiska staten” – ISIS? Anses de vara en rebellisk grupp som måste bekrigas?

Svar: Ungdomar som följer allt och alla är skyldiga att rannsaka sig själva och undvika allt som utsätter dem för undergång och förstörelse som slutligen är till deras nackdel. Ungdomar med svagt tänk och nedsatt insikt är skyldiga att överge denna dåliga metodik som de följer och hålla sig borta från dessa avvikande människor som revolterar mot människorna och är de gamla Khawâridjs arvingar.