ISIS, an-Nusrah och al-Ikhwân har inte nyttat islam alls

Fråga: Det finns folk som uppmuntrar muslimska ungdomar och lekmän till anslutning till främmande och sekteriska metodiker som an-Nusrah, ISIS och al-Ikhwân al-Muslimûn och säger att det är rätt väg.

Svar: Bröder! Alla innoverade grupper som finns idag är en villfarelse. Om du tittar riktigt noga ser du att dessa grupper har inte gett islam något och att de bara klär islam i sina åsikter och lustar för att föra människorna bakom ljuset. Annars är de vilsna. De anser det vara lovligt att spilla blod, vanhedra, plundra och förstöra. De är alla falska metodiker. Bara Allâh vet vem som ligger bakom dem. Det finns inget gott i dem. Vi litar inte på dem eller på dem som tillämpar dem. Den som uppmuntrar våra ungdomar till dessa vilsna sekter gör fel och går vilse.