Ishâq Âlush-Shaykh om att okunnighet är en ursäkt

Människor som dessa avgudadyrkare och deras jämlikar som dyrkar helgon och rättfärdiga människor anser vi vara avgudadyrkare och otrogna om de har fått reda på sanningen från Budskapet. Vad gäller alla andra synder som inte når upp till denna grad och synd, gör vi inte Takfîr för dem.

Vi gör inte Takfîr på muslimerna som undviker avgudadyrkarna för en synd och ett stort brott som de har fallit i.

Angående extrema Djahmiyyah, Qadariyyah, Râfidhah och deras jämlikar som Salaf gjorde Takfîr på, avviker vi inte från det som Salafs imamer har sagt. Vi avsvär oss inför Allâh från det som Khawâridj har kommit med och sagt om de muslimska syndarna.