´Ishâ’ måste bes innan midnatt

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på ´Ishâ’ till midnatt?

Svar: ´Ishâ’ går in när himlens röda sken försvinner och varar fram till midnatt. Det är bra att be fram till midnatt och klandervärt att be efter midnatt. ´Ishâ’ måste bes innan midnatt.