Isbâl är förbjudet i alla fall

Fråga: Vad är domen för att ha kläderna under anklarna utan högmod?

Svar: Det är inte tillåtet att ha kläderna under anklarna. Det är än värre straff med högmod. Det är förbjudet att ha kläderna under anklarna. Det är dock än värre med högmod.