Isbâl är en innovation

461 – Det är en innovation att en mans höftskynke eller sirwâl är under anklarna.

462 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar inte på mannen som har sitt höftskynke under anklarna utav högmod.”1

1Muslim (106).