´Îsâ är Allâhs ord och ande

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ

”Messias ´Îsâ, Maryams son, var Allâhs sändebud och Hans ord förkunnat för Maryam och en ande från Honom.”1

Han är Allâhs ord därför att Allâh sade ”Var!” och han blev. Han blev alltså till via det ordet. Han kallas för ”Allâhs ord” för att han skapades via det ordet.

Likaså kallas han för ”Allâhs ande” för att Allâh skapade den anden i Maryam och därav blev han till av den. Det är alltså Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som har skapat den.

Han kallas även för ”Allâhs ande” i form av föräring och hederstecken. Med andra ord är han en ande i mängden som Allâh har skapat och bildat. Allâh har associerat den med Sig själv för att framhäva dess ära och heder. Både Huset och kamelen är skapade. När de associeras med Allâh i form av Allâhs hus och Allâhs kamel görs det utav föräring och hederstecken. Detsamma sägs om femtedelen av krigsbytet som kallas för ”Allâhs egendom”. På samma sätt sägs det Allâhs sändebud. Det görs alltså utav föräring och hederstecken.

14:171