Irdjâ’ är inte Salafs dogm

Fråga: Den senaste tiden har Irdjâ’ börjat spridas. Den fastställer att personen som saknar handlingar är troende med en reducerad tro. De säger att det är en andra åsikt bland Salaf. Vad säger ni om det?

Svar: Det är falskt. Att den associeras med Salafs åsikt är en lögn. Det är inte tillåtet att propagera Irdjâ’. Det är obligatoriskt att lära ut Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik, inte Murdji’ahs metodik.