Iraks prövningar

al-Bukhârî sade:

16 – Kapitel om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att prövningar kommer österifrån

7093 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster:

Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

I en annan hadîth heter det:

Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”

De lärde säger att Nadjd står för all upphöjd mark och att hadîthen syftar på Iraks upphöjda marker, ty det var där som väldiga prövningar uppstod mot slutet av det renläriga kalifatets epok samt i början av Banû Umayyahs epok. I Irak uppstod prövningar relaterade till Khawâridj, mordet på ´Alî bin Abî Tâlib och mordet på al-Husayn (radhiya Allâhu ´anhumâ). Allt det uppstod i Irak.

Vissa människor som är mot Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) implementerar hadîthen på honom då han var från Nadjd som i sin tur är platsen där Satans horn uppstår. Däremot har de lärde avvisat det resonemanget såtillvida att Nadjd ligger inte öst om Madînah – det är Irak som gör det. Den som läser historia inser det. Det som har hänt i Irak kan inte jämföras med det som har hänt i Nadjd. Visserligen levde Musaylamah Lögnaren i Nadjd, men han likviderades utan någon anmärkningsvärd prövning. Prövningen kommer alltså från Irak och bortom Irak. Från det hållet kommer även Ya’djûdj och Ma’djûdj som skall så fördärv på jorden. Kanhända omfattas de också av hadîthen. Och bara för att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte bad om välsignelse för stället betyder det inte att det saknar bra och kallande människor. Syftet är snarare att de inte skall bli egenkära och följaktligen överskrida gränser.