Irak är grunden till prövningar

Ibn Mas´ûd sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn (قرن) dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1

Det råder delade åsikter om Satans horn. En teori är att de åsyftar hans huvuds utväxter. Det är grunden till denna bokstavstrogna formulering. Ett horn utgör den högsta punkten på en sak. I så fall betyder hadîthen att Satan ställer sig upp när solen går upp så att de som dyrkar och gör Sudjûd till solen också dyrkar och gör Sudjûd till honom. Det gör han i samband med att hädarna gör Sudjûd till solen.

En annan teori är att قرن syftar på folk. I så fall betyder hadîthen att Satans horn åsyftar två väldiga folkslag som dyrkar andra än Allâh. Förmodligen var dessa två folkslag de i hadîthen omnämnda Rabî´ah och Mudhar eller också två persiska samfund som dyrkar och gör Sudjûd till solen, liksom det nämns i hadîthen:

… och då gör de otrogna Sudjûd till den.”

al-Khattâbî sade:

Ett horn (القرن) är en generation av människor som kommer efter att den företrädande har gått bort. Ormens horn (قرن الحية) är en idiom för beklagliga följder.”

En annan teori säger att hadîthen pekar på de väldiga prövningarna och fasansfulla krigen i Irak däribland Kamel- och Siffîn-krigen, Harûrâ’, Banû Umayyahs prövningar och Khawâridjs uppkomst. Det är grunden till det hela och härrör i Irak och höglandets östra delar. Det var där Rabî´ah och Mudhar levde på den tiden – och Allâh vet bättre.

1Muslim (51).